وبیفا
طراحی سایت

طراحی سایت شرکتی نرم افزاری کد 1020

این طرح را با یکی از پکیج های زیر سفارش دهید:

توسعه سایت‌های نرم افزاری

طراحی و توسعه سایت‌های نرم افزاری یک فرآیند چند جانبه است که شامل مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی است که به منظور ایجاد یک سایت وب دقیقاً به نیازها و متطلبات نرم افزاری مشتری پاسخ می‌دهد. این فرآیند شامل تحلیل نیازها، طراحی واسط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX)، برنامه‌نویسی و توسعه، آزمون و ارزیابی، مستندسازی و پشتیبانی فنی است.

در مرحله تحلیل نیازها، تیم توسعه سایت نرم افزاری با مشتری در ارتباط است و سعی می‌کند نیازها و اهداف مشتری را به طور دقیق درک کند. این فرآیند شامل جمع‌آوری اطلاعات، تعیین و مستندسازی نیازمندی‌ها، تعیین مخاطبان و تحلیل رقابت‌ها است.

طرح های مشابه